Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non Duyên Hà đã khẳng định thương hiệu tại Hà Nội và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Duyên Hà được thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.