Địa chỉ: Duyên Hà - Thanh Trì - Hà Nội

Số điện thoại: 02436821149

Mail: mnduyenha-tt@hanoiedu.vn