THÔNG BÁO KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

    Căn cứ quyết định số 3952/QĐ – UBND ngày 18/08/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Trường mầm non xã Duyên Hà xin trân trọng gửi đến các bậc phụ huynh khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kính mong các bậc phụ huynh quan tâm!