THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI RA VÀO                     TRƯỜNG MẦM NON XÃ DUYÊN HÀ BẰNG VIỆC QUÉT MÃ QR

    Trường mầm non xã Duyên Hà gửi đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh.

    Căn cứ công văn số 2611/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19.

   Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại công văn số 2180/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 15/CD-UBND ngày 18/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

    Nhà trường đã triển khai việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào trường tại 3 điểm trường: Tân Hà, Đại Lan, Tranh Khúc. Mã QR của các khu như sau:

   MÃ QR THÔN TRANH KHÚC

  MÃ QR THÔN TÂN HÀ

 MÃ QR THÔN ĐẠI LAN

Đề nghị tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh thực hiện quét mã QR tại cổng trường. Trân trọng!!!